Wyraź swoją opinię!

 

Już dziś przedstawiamy Państwu nowoczesne narzędzia konsultacji społecznych nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze w Kiełpinach.

Do obecnego etapu przeprowadzenia konsultacji będą służyły dwie platformy internetowe: www.stacja-konsultacja.pl oraz mapa interaktywna zamieszczona na stronie www.lidzbark.pl (strefa: Dla mieszkańca), które będą dostępne dla Państwa do 9 lutego br.

Na portalu stacja-konsultacja.pl istnieje możliwość przeglądania projektu uchwały, którego integralną część stanowi załącznik graficzny (mapa) oraz wpisywanie bezpośrednio
w formularzu uwag do proponowanych zapisów. Aby wnieść uwagę należy:

– zarejestrować się jako uczestnik konsultacji (w tym podać adres e-mail) i aktywować konto,

– zalogować się do serwisu za pomocą indywidualnego hasła,

– wpisać uwagę.

Natomiast na edytowalnej mapie interaktywnej ( znajdziesz tutaj: www.lidzbark.pl/mapa/ ) mogą Państwo nanosić uwagi za pomocą różnego rodzaju oznaczeń (punkt, linia, obszar, okrąg). Naniesione zmiany należy zapisać na komputerze i gotową mapkę z komentarzem wysłać na adres e-mail konsultacje@lidzbark.pl.

 

Twoja opinia jest dla nas ważna !