„Wyprawa – poprawa”

Pcod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata. Corocznie w akcji aktywnie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. W tym roku sprzątanie okolicznych terenów, przez uczniów szkoły odbyło się 22 września. Głównym celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem sprzątania uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę dbania o środowisko naturalne. Pogadankę i pokaz multimedialny przedstawił pracownik Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu Arkadiusz Abramowski. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie z klas 0-VI, którzy wraz z opiekunami wyruszyli w teren w godzinach porannych. Każda klasa miała wyznaczony teren do sprzątania.  Łącznie zebrano 20 worków śmieci. Były to głównie: papier, plastik, w mniejszych ilościach szkło i puszki aluminiowe. Każda osoba zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku, które zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci. Wyznaczone tereny zostały dokładnie wysprzątane. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji Sprzątania świata, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

sprzątanie świata (5) sprzątanie świata (1) sprzątanie świata (2) sprzątanie świata (3) sprzątanie świata (4)