Wypełnij ankietę

W związku z opracowaniem dokumentów strategicznych dla Gminy Lidzbark tj. „Strategii Rozwoju Gminy Lidzbark na lata 2022-2030, prosimy o wypełnienie ankiety. Chcemy poznać Państwa opinię na temat czynników mających znaczenie dla rozwoju naszego miasta. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, w tym m.in. przedmiotowa Strategia były naszym wspólnym dziełem.

Możecie Państwo wyrazić swoje opinie poprzez wypełnienie krótkiej ankiety w formie elektronicznej, znajdującej się pod linkiem   https://ankietaplus.pl/s/49573KCU  lub w wersji papierowej – w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku w pok. 16  do dnia 24 września 2021 roku.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Załącznik: