Wymień piec – bądź eko!

Przyczyną gęstego ciemnego dymu, który zaściela mgłą okolicę może być między innymi stary piec. Masz taki problem? Mamy na to rozwiązanie.

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu od początku trwania programu udało się wymienić 115 pieców .

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku (proszę dzwonić do drzwi), a także na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl raz poniżej. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski należy przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark lub wrzucić do skrzynki podawczej przy drzwiach Urzędu do końca lipca.

O kolejności przyznania pomocy decyduje data wpływu poprawnie wypełnionego, kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 23 696 15 05 wew. 137.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków związanych z wymianą pieców w 2021 r

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę-de minimis w rolnictwie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis