Wymień piec – bądź eko! Ruszył kolejny etap naboru wniosków na wymianę pieców

Aby poprawić jakość powietrza od 2017 roku w naszej gminie prowadzony jest program, dzięki któremu mieszkańcy mogą składać wnioski dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych. Dzięki temu w przeciągu 3 lat udało się wymienić 93 pieców .

Właśnie ruszył nabór wniosków na kolejny etap. Wnioski dostępne są w sekretariacie i pokojach nr 18, 19 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, a także na stronie internetowej bip.umig.lidzbark.pl. Należy je składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku do końca marca. Liczy się kolejność składania wniosków.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek – piece

Pełnomocnictwo

RODO

Formularz – pomoc de minimis

Formularz – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Uchwała

Zmiana uchwały

Oświadczenie de minimis, de minimis w rolnictwie