Wykiełkuj na rynku pracy

„Wykiełkuj na rynku pracy” to  projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji młodych osób wchodzących na rynek pracy poprzez cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych. Projekt skierowany jest do uczniów II i III klas szkół średnich oraz absolwentów szkół średnich i wyższych (maksymalnie 1 rok od ukończenia nauki), którzy nie mogą znaleźć pracy. Cykl spotkań obejmuje, między innymi, taką tematykę jak: wartości, motywacje, zainteresowania, predyspozycje i cele zawodowe, wyszukiwanie informacji i ofert pracy, CV i inne dokumenty aplikacyjne, media społecznościowe a poszukiwanie pracy, rozmowa o pracę, prawo pracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul.Zamkowa 2.
 Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2016 roku.

Plakat - wykiełkuj na rynku pracy(1)