Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonych w obrębie Wąpiersk

Skan_002