Wyjazdowe szkolenie dla sołtysów i lokalnych liderów

We wtorek, 29 sierpnia sołtysi z Gminy Lidzbark, przedstawiciele stowarzyszeń oraz Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu dla lokalnych liderów w ramach projektu pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałanie niskiej emisji”. Szkolenie zorganizowane w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie poruszało szeroko pojętą problematykę ochrony środowiska, m. in. źródła emisji zanieczyszczeń oraz jakość powietrza w Polsce, skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza, a także sposoby zapobiegania i przeciwdziałania emisjom i problemowi wysokich stężeń zanieczyszczeń. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.