Native speaker w klasie dwujęzycznej

W minioną środę, lekcję języka angielskiego w klasie dwujęzycznej lidzbarskiego gimnazjum przeprowadził native speaker Reuben Malulu z Kenii. Na zajęciach, oprócz uczniów i nauczycieli obecny był również pomysłodawca utworzenia klasy dwujęzycznej burmistrz Maciej Sitarek oraz dyrektor szkoły Janusz Ławicki. Burmistrz Lidzbarka podziękował za zaproszenie, a także wyraził swoje zadowolenie z tego, że młodzież może uczestniczyć w takich lekcjach i polepszać swoją znajomość języka angielskiego. Lekcja była w całości przeprowadzona w języku angielskim a jej celem, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami było zapewnienie uczniom kontaktu z rodzimym użytkownikiem języka obcego.
Z uwagi na to, że podstawowym celem kształcenia w nauczaniu języków nowożytnych w oddziałach dwujęzycznych jest swobodne porozumiewanie się w języku obcym, istnieje konieczność zapewnienia uczniom regularnego kontaktu z autentycznym językiem poprzez spotkania z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Jest to wymaganiem nakreślonym w podstawie programowej. Lekcja z udziałem pana Malulu, była dla uczniów cennym doświadczeniem, które umożliwiło im sprawdzenie swoich umiejętności językowych.