Dostępne lokalne zachęty inwestycyjne

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark powołano osobę służącą wsparciem i opieką. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Gmina Lidzbark 29 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lidzbark stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

Zwolnienia określone niniejszą uchwałą stanowią regionalną pomoc inwestycyjną a ich udzielenie następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane i nowo zakupione budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia.

Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

 • dokonanie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem inwestycji zgłoszenia organowi podatkowemu – Burmistrzowi Lidzbarka, zamiaru korzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

Zwolnienia, o których mowa w § 2, udziela się od momentu powstania obowiązku podatkowego i przysługują one do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy.

 

Do pobrania – Uchwała XLVIII_390_18 sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lidzbark stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną


Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

http://www.wmarr.olsztyn.pl/

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 1. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.

Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32

E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Formy współpracy:

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 1. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

tel: 22 334 98 00

http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 

Regulacje prawne:

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem http://www.paih.gov.pl/prawo

Data aktualizacji: 12.09.2018 r.