Wrześniowe referendum

W niedzielę, 6 września Polacy udadzą się na pierwsze od 12 lat referendum ogólnokrajowe. Na trzy pytania referendalne odpowiedzi udzielić może obywatel, który: najpóźniej w dniu głosowania (6.09.2015) kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Podczas niedzielnego referendum odpowiemy na 3 pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?.
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?.
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Jednomandatowe okręgi wyborcze

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

„Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW) – okręgi wyborcze, w których obowiązuje ordynacja większościowa „pierwszy na mecie” lub ordynacja stosunkowa alternatywnego głosu proporcjonalnego, według której tylko jeden możliwy do obsadzenia z danego okręgu wyborczego mandat otrzymuje kandydat poparty przez największą liczbę wyborców spośród wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.”

Finansowanie partii politycznych

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na bezpośrednie wpisanie do ustawy Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika.

Referendum ogólnokrajowe jest wiążące przy frekwencji powyżej 50%. Jeśli frekwencja jest niższa, wynik referendum ma charakter jedynie opiniodawczy.

Lokale wyborcze czynne będą w tym dniu w godzinach 6.00 – 22.00:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania(wykaz ulic lub miejscowości) Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Miasto Lidzbark – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chmielna, Grabowa, Jarzębinowa, Klonowa, Leśniczówka, Lipowa, Nowa  Gimnazjumul.  Nowa 10

13-230 Lidzbark

tel. (23) 696 11 50

Miasto Lidzbark – ulice: Bukowa, Dębowa, Jesionowa, Jaworowa, Okopowa, Podleśna, Polna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa
 

2

Miasto Lidzbark – ulice: Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Elizy Orzeszkowej, Władysława Reymonta, Juliana Tuwima, Zieluńska, Stefana Żeromskiego Przedszkole Miejskieul. Akacjowa 19

13-230 Lidzbark

tel. (23) 696 15 54

Miasto Lidzbark – ulice: Graniczna, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Juliusza Kraziewicza, Leśna, 3-go Maja, Południowa, Poprzeczna, Ignacego Potockiego, Poświętna, Rejtana, Słoneczna, Sosnowa, Stanisława Staszica, Tartaczna, Targowa, Józefa Wybickiego, Wiejska
3 Miasto Lidzbark- ulice: Jeleńska, Myśliwska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Jeleńska 26

13-230 Lidzbark

tel.(23) 696 15 06

4 Miasto Lidzbark- ulice: Fryderyka Chopina, Cicha, Garbarska, Garbuzy, Górka, Kazimierza Jagiellończyka, Kopernika, Krótka, Młyńska, Ogrodowa, Piaski, Podgórna, Podzamcze, Słomiany Rynek, Stare Miasto, Stefana Batorego, Szosa Lubawska, Sądowa, Wodna Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Sądowa 23

13-230 Lidzbark

tel.(23) 696 13 79

 

Gmina – miejscowości: Cibórz, Jeleń, Koty, Olszewo, Podcibórz
5 Miasto Lidzbark – ulice: Dworcowa, Działdowska, Plac Generała Józefa Hallera, Główny Dworzec, Kościelna, Mickiewicza, Nowy Rynek, Przemysłowa, Strażacka, Zamkowa Dom Strażaka

ul. Nowy Rynek 15

13-230 Lidzbark

tel. (23) 696 17 17

Gmina – miejscowości: Bełk, Jamielnik
6 Gmina – miejscowości: Chełsty, Ciechanówko, Słup, Wlewsk, Zalesie Szkoła PodstawowaSłup

13-230 Lidzbark

tel. (23)  696 11 26

7 Gmina – miejscowości:  Kiełpiny, Tarczyny, Wąpiersk

 

Niepubliczna Szkoła  Podstawowa im. Wincentego Witosa    Wąpiersk13-230 Lidzbark

tel. (23) 698 10 85

8 Gmina – miejscowości:  Borówno, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Dębowiec,  Glinki, Klonowo, Nowy Zieluń, Nadleśnictwo Lidzbark, Nowy Dwór Leśniczówka, Ostrowy, Piaseczno, Sarnia Góra, Zielonka Szkoła PodstawowaBryńsk

13-230 Lidzbark

tel. 698 36 16

9 Gmina – miejscowości: Biernaty, Miłostajki, Nick, Nowy Dwór, Zdrojek Świetlica WiejskaNowy Dwór

13-230 Lidzbark

tel. 501839757

10 Gmina – miejscowości: Adamowo, Marszewnica, Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo Szkoła Podstawowa13-203 Stare Dłutowo

tel. (23) 698 20 83