Wracamy do pracy

Na całkowity powrót do normalności w dobie koronawirusa jeszcze musimy poczekać, choć stopniowo zostają odmrażane poszczególne sektory życia publicznego. Lidzbarski samorząd podejmuje szereg starań, których celem jest ponowne rozpoczęcie działalności merytorycznej przez miejscowe instytucje kultury i sportu.
Od 1 czerwca do pracy wracają wszystkie podległe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Otwierane placówki będą przestrzegać nowego reżimu sanitarnego, który staje się już codziennością. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności i rozwagi. Lidzbark przechodzi stan epidemii wzorowo. Jest to ogromna zasługa mieszkańców którzy w dużym procencie stosują się do zaleceń.