Wizyta gości z Ukrainy w Welskim Parku Krajobrazowym

Z okazji 25. rocznicy utworzenia w Polsce samorządu terytorialnego Województwo Warmińsko-Mazurskie odwiedziła delegacja z partnerskiego obwodu rówieńskiego na Ukrainie. Jednym z punktów programu były odwiedziny w Welskim Parku Krajobrazowym. W dniu 12.05.2015 r. specjaliści  z zakresu ochrony środowiska z Ukrainy mieli okazję zapoznać się z tą formą ochrony przyrody i rolą dla społeczeństwa lokalnego .

Podczas części wykładowej, oprócz zaprezentowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, przybliżona została struktura i organizacja działania Parku oraz współpraca z zagranicą. Dodatkowo zaprezentowane zostały dwie ekspozycje muzealne: przyrody i etnograficzna oraz krótka ścieżka dydaktyczna „Dziuplaki”. Welski Park Krajobrazowy kładzie nacisk na współpracę z jednostkami samorządowymi dlatego kolejnym punktem wizyty było spotkanie z Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem. Spotkanie odbyło się na promenadzie nad Jeziorem Lidzbarskim w sąsiedztwie wiaty, która jest jednym z elementów infrastruktury turystycznej zbudowanej w ramach projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Ten sam projekt objął również ścieżkę „Kurhany – Gródki”, którą po krótkiej przerwie obiadowej delegacja miała okazję zwiedzić.

W ramach wizyty delegacja z Ukrainy poznała model funkcjonowania parków krajobrazowych w Polsce oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Welski Park Krajobrazowy z radością przyjął gości i podzielił się swoimi doświadczeniami. Liczymy także na dalszą współpracę i zawiązanie partnerstwa.