Witaj szkoło!

„WITAJ SZKOŁO” – to hasło przewodnie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.

W apelu, który odbył się na sali gimnastycznej 1 września wzięli udział zaproszeni goście tj. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Komendant Hufca ZHP druhna Daniela Gawińska oraz dyrektor szkoły Beata Piątkowska.

Uroczystość przemówieniem rozpoczęli wicedyrektorowie szkoły: Maria Tonkowicz (w klasach I – III) i Wojciech Nowiński (w klasach IV – VI), którzy m.in. przywitali przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców, a przede wszystkim najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasach pierwszych. W tym roku szkolnym naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 156 uczniów. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Beata Piątkowska, która również w swoim wystąpieniu w szczególności zwróciła się do zebranych uczniów i nauczycieli, w ciepłych słowach życząc im wytrwałości i sukcesów w podejmowanych działaniach. Pani dyrektor poinformowała również o zmianach, jakie zaszły w szkole, m. in. o utworzeniu spośród uczniów klas czwartych klasy sportowej oraz międzyoddziałowej klasy języka angielskiego. W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie podziękowała Panu Burmistrzowi za działania inwestycyjne o wartości 45 tys. zł, dzięki którym podczas wakacji przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczenia na strychu szkoły, pozyskując tym samym wspaniałe pomieszczenie z przeznaczeniem na salę językową dla klas czwartych.

Część artystyczną, która nastąpiła po części oficjalnej, zaprezentowali uczniowie klasy III a i III b pod kierunkiem pani Katarzyny Sławińskiej i pani Anny Kostrubały oraz uczniowie klasy V a i V b wraz z chórem szkolnym pod kierunkiem pani Marleny Komosińskiej i pani Danuty Szuman. W trakcie apelu wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili 76. rocznicę rocznicę wybuchu II wojny światowej, a reprezentanci klas III oraz V złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową.

W trakcie uroczystości głos zabrał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który również życzył uczniom wielu sukcesów w nauce, przypominając jednocześnie, że dla najzdolniejszych uczniów są przewidziane stypendia naukowe.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie z poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy zapoznały ich z planami zajęć oraz salami lekcyjnymi.