Wielkanocna ozdoba – świąteczny konkurs plastyczny w Bibliotece Miejskiej

11 kwietnia zakończył się świąteczny konkurs plastyczny „Wielkanocna ozdoba”  zorganizowany przez Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lidzbarku.  Głównym celem konkursu było pobudzenie aktywności i kreatywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  Na konkurs wpłynęło prawie dwieście prac plastycznych wykonanych różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.  Prace oceniano w czterech kategoriach wiekowych biorąc pod uwagę estetykę wykonania, zgodność z tematem, pomysłowość, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu.

W kategorii I (uczniowie szkół podstawowych klasy I-III)
przyznano 22 równorzędne nagrody, a otrzymali je :

Małgorzata Czuba – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Lidzbarku;
Czesław Jaskólski  – Szkoła Podstawowa w Bryńsku;
Oliwia Bielecka, Bohdan Bovanenka,  Nikola Chmielewska, Maria Chylińska,  Karol Drankowski, Wiktoria Gołębiewska, Oliwia Grochowska, Natalia Kordalska, Karolina Kosman, Bartosz Kozłowski, Hanna Lemańska,  Denis Lewandowski, Wiktoria Mendalka, Sara Rogozińska-Duda, Szymon Sulkowski, Julia Szostkowska,  Weronika Szymańska, Dominik Urbański, Miłosz Waszkiewicz, Janusz Wysocki –  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.

W kategorii II (uczniowie szkół podstawowych  klasy IV-VI) przyznano 7 równorzędnych nagród, które otrzymali:

Wiktoria Cybulska – Szkoła Podstawowa w Słupie;
Dagmara Karpińska, Paweł Klejnowski, Martyna Pawelska –  Szkoła Podstawowa w Bryńsku;
Zuzanna Muzal, Dominika Rybicka, Igor Waszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku.

W kategorii III  (gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich)
nagrodzono 3 prace równorzędnymi nagrodami, które otrzymali:
Miłosz Olszewski – Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie,
Karol Danielski i Paulina Orlińska – Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku.

W kategorii IV (dorośli)
nagrodzono 4 prace równorzędnymi nagrodami , które otrzymały:
pani Melania  Anger, pani Jadwiga Karpińska, pani  Anna Raniszewska  i pani  Grażyna Urbaniak.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy nagrodzonym, wszystkim zaś uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Wszystkie prace konkursowe można oglądać na wystawie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku zapraszamy serdecznie.