Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Wąpiersk

W sobotę, 26 stycznia OSP Wąpiersk rozpoczęło serię Zebrań Sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w gminnych jednostkach OSP. Zebranie miejscowej jednostki otworzył Prezes dh Adam Laskowski witając przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka, Prezesa MG ZOSP RP w Lidzbarku – dh Jana Raczyńskiego, przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Sławomira Gołasia,  pracownika UMiG Marię Karczewską,  oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych, wspierających jednostkę i kandydatów na członków OSP.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Adam Laskowski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.  Sprawozdanie finansowe odczytała dh Paweł Kapiński, sprawozdanie z działalności OSP dh Adam Laskowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Andrzej Ziółkowski.

Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W kolejnym punkcie przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

Podczas zebrania odznaczono druhów:
Jan Zakrzewski – 45 lat wysługi
Andrzej Ziółkowski – 35 lat wysługi
Kazimierz Wiśniewski – 35 lat wysługi
Adam Laskowski – 30 lat wysługi
Mirosław Krezymon – 30 lat wysługi
Paweł Kapiński – 20 lat wysługi
Zbigniew Sobotka – 15 lat wysługi
Jakub Gutowski – 15 lat wysługi
Hanna Krezymon – 15 lat wysługi
Olgierd Gadomski – 15 lat wysługi

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.