Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Slup i Nowy Dwór

W miniony weekend, 22 i 23 lutego, odbyły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupie i Nowym Dworze. Tradycyjnie były one okazją do sprawozdań z działalności OSP i sprawozdań finansowych oraz udzielenia zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Przestawiono też plan działalności jednostek i plan finansowy na rok 2019.