Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Kiełpiny i Taczyny

W sobotę 2 i 9 marca odbyły się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach i Tarczynach. Tradycyjnie były one okazją do sprawozdań z działalności OSP i sprawozdań finansowych oraz udzielenia zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Przestawiono też plan działalności jednostek i plan finansowy na rok 2019.

Kiełpiny

Tarczyny