Wakacyjne remonty w szkołach

Ponad 1300 uczniów 2 września rozpoczęło nowy rok szkolny w mieście i gminie Lidzbark. W trakcie wakacji wiele szkół przeprowadziło mniejsze i większe remonty. Powstały nowe sale lekcyjne, odnawiano korytarze czy łazienki.

W trakcie przerwy wakacyjnej w szkołach na terenie gminy i miasta Lidzbark trwały prace remontowe i modernizacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 1

Pomalowano klasy, pokój nauczycielski, zakupiono szafki dla wszystkich uczniów klas IV – VIII, a także ławki i krzesła do jednej sali lekcyjnej dla uczniów klasy III.

Szkoła Podstawowa nr 2

Utworzono zaplecze w jednej z sal, które przeznaczone zostanie na zajęcia specjalistyczne, wymieniono zniszczone drzwi, wyremontowano klatkę schodową w budynku głównym szkoły, odmalowane sale lekcyjne, dokonano drobnych napraw w kuchni, remontu dachu połączonego z naprawa kominów wentylacyjnych. Wykonana została także barierka przy wyjściu na plac zabaw, a także 6 stojaków na rowery. Nowością w szkole są częściowo przeszklone drzwi do sal lekcyjnych, dzięki którym rodzice będą mogli zobaczyć co dzieje się w salach podczas lekcji jak, a  i dyrektorzy będą mogli weryfikować pracę w poszczególnych klasach. wymiana drzwi na drzwi przeszklone trochę na model amerykański

SP Bryńsk

Wymienione zostały deski schodowe, oświetlenie klatki schodowej, puszki instalacji elektrycznej oraz włączniki. Wkuta została instalacja elektryczna, wykonano demontaż i podbitkę schodową z karton-gipsu, odmalowano ściany, schody i lamperie. Gruntownie wyremontowano dwie sale lekcyjne: wykonano podłogi, sufity, zabudowę rur hydraulicznych, zakupiono nowe wykładziny.

NSP Wąpiersk

Pomalowano ściany i sufity w pokoju nauczycielskim, toaletach i sali lekcyjnej. Wymieniono wykładzinę w sali na parterze, zakupiono i zamontowano w dwóch klasach monitory interaktywne w ramach projektu Aktywna Tablica, a także odmalowano drewniane elementy na placu zabaw i bramki.

SP Dłutowo

Wyremontowano budynek gospodarczy oraz odmalowano korytarze i sale dydaktyczne. Wykonano także naprawę i konserwacje podłóg i urządzeń, a także częściową wewnętrzną obróbkę okien.

SP Słup

Odmalowane schody, przygotowano specjalne miejsce do spożywania ciepłych posiłków, podłączono szkołę do internetowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zakupiono też stoliki, krzesła i naczynia do szkolnej stołówki.

Przedszkole Miejskie

Odmalowano sale, magazyn i kuchnię.