„WAKACYJNA PRZYGODA” w Szkole Podstawowej w Kiełpinach

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA po raz kolejny pozyskało fundusze na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Stowarzyszenie otrzymało darowiznę na realizację projektu „Wakacyjna przygoda” z Fundacji PKO BP. Otrzymana darowizna zostanie przeznaczona na organizację zajęć, poczęstunek dla dzieci oraz wyjazd na wycieczkę do Olsztynka i Grunwaldu. Zajęcia odbywają się w okresie od 6.07.2015 r. – 17.07.2015 r.

Już tydzień zajęć letnich za nami. Na początku uczestnicy zostali zapoznani z harmonogramem zajęć i zostały im przybliżone zasady bezpiecznego zachowania podczas gier i zabaw.  Już pierwszego dnia pogoda spłatała małego figla, padał deszcz i dzieci nie mogły wyjść w teren. Nastąpiła zmiana planów i zajęcia odbyły się na hali sportowej. Przeprowadzone zostały gry i zabawy sprawnościowe oraz konkursy z nagrodami. W czasie wspólnych zajęć dzieci uczyły się pracy w grupach, zdrowej rywalizacji i pogłębiania więzi koleżeńskich. Kolejnego dnia dzieci wraz opiekunem poszły na farmę hodowli danieli do państwa Rogozińskich. Tam wypoczywali na łonie natury przy ognisku i pieczeniu kiełbasek. Mieli również  możliwość obserwowania danieli, co dostarczyło dzieciom wielu wrażeń i pozytywnych emocji. Grupa uczestników zajęć mogła też liczyć na gościnność państwa Izabeli i Ryszarda Grams z Kiełpin. Dzień pobytu w ich gospodarstwie był najbardziej oczekiwanym dniem przez dzieci. Na Farmie Noego dzieci korzystały z przejażdżek konnych w siodle i bryczką oraz atrakcji znajdujących się na Farmie m.in.: placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę. Po aktywnym wypoczynku uczestnicy spędzili czas przy ognisku z kiełbaskami. Kolejnego dnia dzieci poszły na piknik nad jezioro w Kiełpinach.  Pobyt na świeżym powietrzu wpływają pozytywnie na sferę emocjonalną oraz na poszerzanie doświadczeń dzieci, a także zaspokaja potrzebę ruchu. Organizacja letniego wypoczynku pozwoliła na oderwanie dzieci od komputerów, biernego siedzenia w domu oraz od rutyny i nudy. Zajęcia i zabawy wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą, ale na kontakt między dziećmi. W kolejnych dniach odbywać się będą zajęcia interaktywne, rekreacyjno-sportowe oraz artystyczne. Natomiast 17 lipca dzieci wyjadą na wycieczkę do Olsztynka i Grunwaldu.