W Zalesiu powstało Koło Gospodyń Wiejskich!

Koła gospodyń wiejskich to forma działalności społecznej w polskich wsiach i małych miastach. Są sposobem na integrację lokalnych społeczności. Współpracują między innymi z samorządami gminnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i szkołami oraz ośrodkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Na terenie naszej gminy funkcjonuje już pięć kół gospodyń wiejskich: w Dłutowie, Nowym Dworze, Wąpiersku i Bryńsku. Do tego grona dołączyło właśnie Zalesie.

W tym tygodniu Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem Lidzbarka Maciejem Sitarkiem a przedstawicielkami KGW Zalesie. Dokument dotyczył wsparcia działalności nowo powstałego Koła przez Burmistrza Lidzbarka. 

Celem nowo powołanego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu jest  m.in.: polepszenie jakości życia na wsi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości samorządowej, prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, działania związane z rozwojem kobiet na wsi, różne działania na rzecz środowiska wiejskiego.

Gratulujemy KGW Zalesie inicjatywy i życzymy wielu sukcesów!