W ramach budżetu obywatelskiego powstną tężnie

Znane są już wyniki głosowania, w którym mieszkańcy naszego miasta zdecydowali, jaki projekt spośród zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Z 7 zakwalifikowanych do głosowania wybrano tężnie solankowe.

W czasie głosowania, odbywającego się miedzy 2 a 6 października, mieszkańcy Lidzbarka oddali 440 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 44, przy czym o nieważności decydował m.in. brak podpisu osoby głosującej pod oświadczeniem, wybór więcej niż jednego wniosku czy głos oddany przez mieszkańca nieuprawnionego do głosowania.

Wśród zgłoszonych projektów najwięcej głosów, bo aż 250 zebrał projekt dotyczący utworzenia tężni solankowych. Na drugim miejscu uplasował się wniosek obywatelski dotyczący utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, na 3 zaś – czipowanie psów.

22382119_1984136431859677_5116329256563671972_o

Załącznik:

Protokół z ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. wniosków obywatelskich do budżetu Gminy Lidzbark na 2018 rok