W Lidzbarku rusza ambulatorium

IMG_0564

We wtorek, 13 stycznia podpisana została długo oczekiwana przez mieszkańców Lidzbarka i gminy umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich i pielęgniarskich: na zasadach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy Lidzbark.

– Jest to nowatorski pomysł i duża odpowiedzialność ze strony władz Lidzbarka – mówi dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusz Szczepański. Lidzbarskie ambulatorium rozpoczyna swoją działalność wraz z początkiem lutego. Już w miesiącu lutym, w ambulatorium przyjmowani będą pacjenci z nagłymi zachorowaniami, nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, gdzie objawy wskazują na bezpośrednie zagrożenie życia.

Opieka sprawowana będzie w weekendy oraz dni świąteczne. Dyżur będzie pełniony przez jednego lekarza i jedną pielęgniarkę. – Stawiamy na lekarzy młodych, będących specjalistami w różnych dziedzinach medycyny – mówi dyrektor ds. medycznych brodnickiej lecznicy Robert Skowronek.

Pomoc ambulatoryjna świadczona będzie w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Brzozowej 10 w Lidzbarku. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą bezpłatne i udzielane bez skierowania. Podczas dyżuru pacjent będzie mógł uzyskać świadczenia w zakresie:
– ambulatoryjnych porad lekarski, diagnostyki
– porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego
– opieka pielęgniarska, zabiegi pielęgniarskie zlecone prze lekarza dyżurującego, tj. pomiar ciśnienia, wykonanie badań EKG
– zabezpieczenie medyczne pacjenta w stanie zagrożenia życia do czasu przekazania pod opiekę Ratownikom Medycznym.

Na terenie gminy Lidzbark mieszka prawie 15 tys. osób, z czego 4159 to osoby poniżej 18 roku życia i powyżej 65 roku, którzy najbardziej potrzebować mogą natychmiastowej opieki medycznej w nagłych przypadkach.