Uwaga! Zmiana w organizacji w ruchu drogowym

W związku z trwającymi pracami rozbudowy skrzyżowania przy ul. Zieluńskiej, ul.Żeromskiego, ul.3-go Maja oraz ul. Słonecznej informujemy, że od dnia 06.09.2016r. nastąpiło zamknięcie ul.3-go maja w obrębie przebudowanego skrzyżowania. Objazd wyznaczony jest ul.Polną.

Z kolei z dniem 19.09.2016r. nastąpi zmiana zamknięcia pasa ruchu ul. Zieluńskiej wraz z udostępnieniem skrzyżowania z ul.Żeromskiego.