Uwaga! Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

W związku z posługiwaniem się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a następnie odnalezione informuję, że takie dowody są nieodwracalnie unieważniane w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (nie ma odciętego rogu), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw.