Uwaga, przetargi!

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych we wsi Bryńsk, oznaczonych numerami działek:

  • 472/1 o pow. 0,2240 ha – cena wywoławcza – 59.900,00 zł, wadium – 5.990 zł
  • 472/2 o pow. 0,2252 ha – cena wywoławcza – 60.300,00 zł, wadium – 6.030 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 5 grudnia 2017 r.

II przetarg istny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych na ul. Topolowej:

  • 1292 o pow. 0,1070 ha – cena wywoławcza – 79.000,00 zł, wadium – 7.900 zł
  • 1293 o pow. 0,1738 ha – cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.250 zł
  • 1294 o pow. 0,1010 ha – cena wywoławcza – 76.000,00 zł, wadium – 7.600 zł
  • 1295 o pow. 0,1187 ha – cena wywoławcza – 82.000,00 zł, wadium – 8.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 13 grudnia 2017 r.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zalesionej, położonej w kompleksie lasu komunalnego przy ul. Lipowej w Lidzbarku w sąsiedztwie Ośrodka Kolonijnego „Danusia II”:

  • 5/2 o pow. 0,3348 ha – cena wywoławcza – 81.800,00 zł, wadium – 8.200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 13 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. tel. 236961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej Lidzbarka www.bip.umig.lidzbark.pl