UWAGA !!! Oddaj krew – uratuj życie !!!

Klub Honorowych Dawców Krwi w Lidzbarku uprzejmie informuję, że 16 kwietnia 2016r. (sobota) odbędzie się akcja pobierania krwi.

Miejsce poboru: Przychodnia Zdrowia przy ul. Brzozowej.
Rejestracja chętnych od godz. 8 do 10 30.
Konieczność posiadania dowodu tożsamości.
Zwolnienie lekarskie z pracy także z soboty.
Zwrot kosztów dojazdu oraz oczywiście 8 tabliczek czekolady!

Krew może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg.

20 luty hdkpck (1)