Uwaga!

INFORMACJA

 Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku będzie miał przerwę
w zajęciach terapeutycznych w dniach od 24 lipca do 11 sierpnia 2017 roku.