Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku wybrało Zarząd

10 lutego odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidzbarku, w trakcie którego został powołany Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Ustalono zasady funkcjonowania stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą: Jerzy Wisiński – Prezes Ewa Rzeszutko – zastępca prezesa Zygmunt Osmański – zastępca prezesa Krystyna Główczyńska – skarbnik Stefania Sosnowska – sekretarz Jerzy Ruciński – członek Zarządu Teresa Wiśniewska – członek Zarządu

W skład Komisja Rewizyjnej wchodzą: Marek Ostrowski – przewodniczący Jadwiga Grzywacka – zastępca Teresa Sienicka – członek

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą: Grażyna Rozińska – przewodnicząca Ewa Pałasz – członek Zbigniew Rogoziński – członek

Kluczowymi obszarami działalności stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz relacja międzypokoleniowa, propagowanie turystyki i krajoznawstwa, a także prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk – w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych. Spotkania Uniwersytetu będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu. Kolejne już 13 marca o godz.: 17:00.