Usuń azbest ze swojego dachu – nabór wniosków

Burmistrz Lidzbarka ogłosił nabór wniosków związanych z udzieleniem pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

O pomoc ubiegać się mogą podmioty, które planują usunięcie azbestu w roku 2019 (azbest tylko do odbioru, zdemontowany) oraz podmioty, które planują usunięcie azbestu w roku 2020 (zadanie obejmuje również demontaż).

Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę  wykonawcę.

Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, pokój nr 18 i 19,  na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl oraz u Sołtysów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat).