Uroczystość odsłonięcia krzyża

Miejsca pamięci są niezwykle ważne dla każdej społeczności. Przypominają o tych, którzy od nas odeszli, pozwalają na chwilę refleksji w pędzie codziennego życia.

W miniony piątek, w lesie przy drodze w kierunku Kiełpin odbyła się niezwykła uroczystość. Tego popołudnia dokonano odsłonięcia tablicy oraz krzyża upamiętniającego miejsce pochówku mieszkańców Lidzbarka i okolic zmarłych na skutek dżumy. Inicjatorem Odnowienia Krzyża był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku, natomiast wykonawcą – Nadleśnictwo Lidzbark. W Uroczystości Odnowienia Krzyża udział wzięli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież licealna, harcerze ZHP z Lidzbarka, którzy pełnili przy krzyżu wartę honorową, a także przedstawiciele władz miasta, sponsorzy, mieszkańcy Lidzbarka i okolic oraz leśnicy. Podczas uroczystości dokonano także odczytania rysu historycznego oraz listu dla potomnych, który następnie wraz z lokalną prasą zakopano w tzw.  kapsule czasu.