Uroczystość nadania szkole podstawowej w Kiełpinach im. Orła Białego

Dzień 13 listopada 2018 r. zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Kiełpinach jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole imienia Orła Białego. Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach. W świątyni zgromadzili się zaproszeni goście, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie rodzice oraz mieszkańcy Kiełpin. Druga część uroczystości odbyła się przed szkołą, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej  upamiętniającej nadanie imienia szkole. Symbolicznego aktu odsłonięcia dokonali: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, Prezes Stowarzyszenia Opoka pani Danuta Ciesielska, Dyrektor szkoły w Kiełpinach pani Gabriela Marcinkowska oraz Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Oliwia Łukaszewska. Wiceburmistrz Lidzbarka oraz delegacja uczniów złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów. Po odsłonięciu tablicy społeczność szkolna zaśpiewała hymn szkoły. Tekst hymnu napisała pani Zuzanna Cybulska, a muzykę skomponował pan Krzysztof Rychcik. Po przejściu do budynku szkoły głos zabrała dyrektor szkoły – Gabriela Marcinkowska, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu społeczności szkoły, goszczono dostojne osobistości. Byli to: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Lidzbark, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, a także wieloletni i emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Kiełpinach. Powitano sołtysa Kiełpin – Łukasza Machujskiego, księdza kanonika – Stanisława Rybarczyka, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii szkoły w Kiełpinach przez emerytowaną nauczycielkę panią Ewę Kosińską. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz tradycyjnymi i współczesnymi piosenkami o Orle Białym. Uczniowie zaakcentowali, że nasz narodowy symbol jest im szczególnie bliski. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Po występach ponownie zabrała głos pani dyrektor, która zaprezentowała patrona szkoły – Orła Białego. Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia gości. Wszyscy gratulowali wyboru Orła Białego na Patrona Szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreśliły odświętne stroje uczniów oraz znaczki z nazwą szkoły. Życzyli, aby Orzeł Biały – symbol naszego państwa kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu. Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości przygotowano miłą niespodziankę – piękny i smaczny tort. Goście, dzieci i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek. Z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę zdjęć dokumentujących historię i działalność szkoły w Kiełpinach oraz kroniki szkolne. Z okazji nadania imienia szkole goście wpisywali dedykacje, podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej. Dla wszystkich uczestników uroczystości rozdano pamiątkowe długopisy z nazwą szkoły oraz ulotki informacyjne. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej uroczystości.