Uroczyste zakończenie roku akademickiego UTW

Blisko 50 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidzbarku, 14 czerwca, zakończyło rok akademicki. Prezes Jerzy Wisiński podsumował aktywny rok działań, życzył seniorom nie tylko ciekawego wypoczynku, ale również wręczył wyjątkowe podziękowania osobom, które działalność Uniwersytetu wspierają na co dzień.

Z wielką zaangażowaniem słuchacze uczestniczyli w zajęciach składających się na drugi rok akademickiego życia. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku poza działaniami edukacyjnymi realizuje wiele przedsięwzięć rekreacyjno-integracyjnych, kulturalnych i sportowych. W tym roku działalności poza 10 wykładami odbywały się zajęcia sekcji teatralnej A CO!, grupy śpiewaczej Niezapominajki,  sekcji gimnastyki ogólnorozwojowej, językowej, rękodzieła, brydża, nordic walking i szachowej.

Podczas podsumowującego spotkania inspirujący wykład poprowadziła Joanna Szwalbe, czas śpiewem umiliły Niezapominajki przy akompaniamencie Stanisława Deji, a Zarząd wręczył wyjątkowe podziękowania.

Małymi serduszkami odznaczeni zostali: Jolanta Nowińska, Łukasz Ruczyński, Waldemar Radacz, Dorota Sadowska, Beata Piątkowska, Danuta Szuman, Janusz Ławicki.

Dużymi Serduszkami odznaczeni zostali Burmistrza Lidzbarka Maciej Sitarek, Pełnomocnik Rektora UWM w Olsztynie ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. dr hab. Stefan Smoczyński, Zastępca Burmistrza Janusz Bielecki, Kierownik Dziennego Domu Senior+ Iwona Bartkowska oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  Małgorzata Nawrocka. W imieniu władz samorządowych zaszczytne odznaczenie odebrał Sekretarz Miasta i Gminy Krzysztof Wieczorek.