Uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu ,,Mój Arsenał”

Z okazji 70 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz uczczenia działań harcerzy w Akcji pod Arsenałem, organizacje -Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz Związek Harcerstwa Polskiego ogłosiły konkurs literacki ,,Mój Arsenał”, którego celem była popularyzacja wśród młodzieży dewizy Szarych Szeregów – idei braterstwa i służby Ojczyźnie.
Uczeń Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie, Hubert Florian, wziął udział w konkursie, pisząc pracę,, Gestapo kontra Szare Szeregi” i 4 marca br. został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste rozstrzygnięcie zmagań literackich, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.