Uroczyste otwarcie zmodernizowanej świetlicy w Dłutowie

5 maja w Dłutowie odbyła się uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Uroczystości w Dłutowie rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. Św. Wawrzyńca, po której uroczystym pochodem, który poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lidzbarka wszyscy zgromadzeni udali się do zmodernizowanej świetlicy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali marszałek województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek a także sołtysi Starego i Nowego Dłutowa, Józef Burdalski i Tomasz Burkacki.

Świetlica w Dłutowie doczekała się gruntownej przebudowy, wymiany dachu, remontu wewnątrz budynku. Otrzymała także nowe wyposażenie. Całkowity koszt modernizacji to niespełna 430 tys. zł. – Dziś wspólnie z Marszałkiem naszego województwa oraz sołtysami Starego i Nowego Dłutowa a także strażakami i mieszkańcami odebraliśmy zmodernizowaną świetlicę wiejską. Mieszkańcy mogą się cieszyć kompleksowo wyremontowanym i wyposażonym budynkiem, w którym mieścić się będzie także filia biblioteczna. Dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział w tej inwestycji . – mówił podczas uroczystości burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.