Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Lidzbark Welski

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Lidzbark Welski ZHP im. Bohaterów Ziemi Lidzbarskiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: ,,Zakup gadżetów na imprezę charytatywną”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.18.2019