Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Lidzbark Welski

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Lidzbark Welski ZHP im. Bohaterów Ziemi Lidzbarskiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Święto Jagody w Bełku”. 

Załączniki

Ogłoszenie