Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: ratownictwo i ochrona ludności pod tytułem ,,Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami”.

Załączniki

Ogłoszenie