Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia:Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu:działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem:”Nauka ginących zawodów – Wikliniarstwo”

Załączniki

Ogłoszenie Or.524. 17.2019