Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Opoka” z siedzibą w Kiełpinach

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Opoka” z siedzibą w Kiełpinach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku pod tytułem: „Wyjazd moich marzeń”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.3.2019 – 14.05.2019