Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom „MARIO” w Lidzbarku

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom „MARIO” w Lidzbarku prowadzące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Mario i Olek” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: Promocja i ochrona zdrowia pod tytułem: „Wakacje w siodle”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.10.2019