Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Po-mocny”

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Po-mocny” na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: „Integracyjny Rajd Rowerowy na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego”.

Załączniki

Ogłoszenie