Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – OSP Nowy Dwór

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: OSP Nowy Dwór na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tytułem: „Wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych Gminy Lidzbark”. 

Załączniki: