Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Wąpiersku

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Wąpiersku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tytułem: „Prowadzenie Kół Gospodyń Wiejskich”. 

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.5.2019