Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Szansa” z siedzibą w Słupie

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Szansa” z siedzibą w Słupie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku pod tytułem: „Wyjazd moich marzeń”

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.2.2019 – 14.05.2019