Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna -Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie pod tytułem:,,Wyjazd na warsztaty promocyjno- szkoleniowe”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.12.2019