Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Ludowy Klub Sportowy ,,WEL”

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Ludowy Klub Sportowy ,,WEL”, stowarzyszenie kultury fizycznej  na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pod tytułem ,,Promocja zdrowego trybu życia przez sport podczas I pikniku na Stadionie Miejskim”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.11.2019