Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich w Dłutowie

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich w Dłutowie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem:,,Kultywowanie tradycji ludowej w społecznościach lokalnych”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.16.2019