Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich  Bryńsk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tytułem: „Piknik Rodzinny w Jamielniku”. 

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.4.2019