Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk

Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod tytułem: „Wyrób lokalnego produktu regionalnego”.

Załączniki

Ogłoszenie Or.524.9.2019